ST东电(000585)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2001-06-30    公告日期:    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 东北输变电设备集团公司 380520000 43.5692 380520000 380520000
2 香港证券登记有限公司 257950000 29.5350 0 0
3 上海昆凌工贸有限公司 20000000 2.2900 0 0
4 上海颢伽经贸有限公司 20000000 2.2900 0 0
5 工行沈阳市信托投资公司 7100000 0.8129 0 0
6 深圳蛇口工业区 4970000 0.5691 0 0
7 上海康荣科技发展有限公司 4000000 0.4580 0 0
8 深圳中达软件开发公司 3550000 0.4065 0 0
9 上海环化工程设备有限公司 3200000 0.3664 0 0
10 上海志海化工工贸有限公司 3000000 0.3435 0 0