ST东电(000585)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-09-30    公告日期:2002-10-26    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 香港中央结算(代理人)有限公司 253941998 29.0761 0 0
2 沈阳东北电控股有限公司 230000000 26.3348 0 0
3 东北输变电设备集团公司 96500000 11.0492 0 0
4 沈阳新泰盛达设备有限公司 36520000 4.1815 0 0
5 上海鑫龙置业有限公司 12580000 1.4404 0 0
6 上海荣福室内装潢有限公司 10980000 1.2572 0 0
7 工行沈阳市信托投资公司 7100000 0.8129 0 0
8 上海昆凌工贸有限公司 6760000 0.7740 0 0
9 上海致真投资咨询有限公司 5530000 0.6332 0 0
10 上海肇达投资咨询有限公司 5200000 0.5954 0 0