*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1996-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北省公安县国有资产管理局 21650000 40.2416 0 0
2 公安县经济投资开发公司 6082000 11.3048 0 0
3 铁道部物质武汉公司 2000000 3.7175 0 0
4 武汉汽车工业公司 1380000 2.5651 0 0
5 亚星集团扬州客车厂 538000 1.0000 0 0