*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1997-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 公安县国有资产管理局 38970000 40.2416 0 0
2 公安县经济开发投资公司 10947600 11.3048 0 0
3 铁路部物资武汉公司 3600000 3.7175 0 0
4 武汉汽车工业公司 2484000 2.5651 0 0
5 江苏亚星集团杨州客车厂 968400 1.0000 0 0
6 国投三部 460000 0.4750 0 0
7 钱年娣 450000 0.4647 0 0
8 许华 450000 0.4647 0 0
9 丁翔 441000 0.4554 0 0
10 罗世华 432000 0.4461 0 0