*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1998-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北省公安县国有资产管理局(国家股) 38970000 40.2416 0 0
2 湖北省公安县经济开发投资公司 10947600 11.3048 0 0
3 中国铁路物资武汉公司 3600000 3.7175 0 0
4 武汉汽车工业公司 1859424 1.9201 0 0
5 江苏亚星客车集团有限公司 968400 1.0000 0 0
6 武汉市汉阳商场股份有限公司 497061 0.5133 0 0
7 中国农业银行天津市信托投资公司 485000 0.5008 0 0
8 于娟 480000 0.4957 0 0
9 袁尤胜 432000 0.4461 0 0
10 广发基金二 407920 0.4212 0 0