*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1999-03-19    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北省公安县国有资产管理局 39491300 36.1237 0 0
2 湖北省公安县经济开发投资公司 10947600 10.0141 0 0
3 大鹏证券有限责任公司 8057679 7.3706 0 0
4 中国铁路物资武汉公司 3600000 3.2930 0 0
5 武汉汽车工业公司 1859424 1.7009 0 0
6 江苏亚星客车集团有限公司 968400 0.8858 0 0
7 武汉市汉阳商场股份有限公司 497061 0.4547 0 0
8 中国农业银行天津市信托投资公司 485000 0.4436 0 0
9 于娟 480000 0.4391 0 0
10 袁尤胜 425300 0.3890 0 0