*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-12-31    公告日期:2007-03-22    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 29709067 21.1982 24491300 24491300
2 北京环球京彩国际信息技术发展有限公司 25446183 18.1565 0 0
3 颐和银丰实业有限公司 4986000 3.5576 0 0
4 公安县振华环保工程有限公司 2244576 1.6016 0 0
5 陶云杰 1539361 1.0984 0 0
6 候春齐 1224596 0.8738 0 0
7 吴和平 1140000 0.8134 0 0
8 公安县华通商贸有限责任公司 755424 0.5390 0 0
9 江苏亚星客车集团有限公司 710200 0.5067 0 0
10 易乃君 612780 0.4372 0 0