*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2009-06-30    公告日期:2009-08-07    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 43850063 18.5100 43850063 43850063
2 北京环球京彩国际信息技术发展有限公司 5445935 2.3000 0 0
3 李绍君 3358820 1.4200 0 0
4 吴和平 2512331 1.0600 0 0
5 张文英 1505414 0.6400 0 0
6 彭福珍 1097909 0.4600 0 0
7 蒋艳菊 891553 0.3800 0 0
8 陈汉佳 789200 0.3300 0 0
9 杭州萧山振东出租汽车有限公司 729733 0.3100 0 0
10 杜翠 722804 0.3100 0 0