*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2010-12-31    公告日期:2011-04-28    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 22850063 9.6500 22850063 22850063
2 中道矿业有限公司 11000000 4.6400 0 0
3 北京环球京彩国际信息技术发展有限公司 5445935 2.3000 5445935 5445935
4 吴和平 2512331 1.0600 0 0
5 张韬 1440000 0.6100 0 0
6 北京摩亚讯科技有限公司 1400000 0.5900 0 0
7 吴平 1150000 0.4900 0 0
8 薛平友 1079600 0.4600 0 0
9 嘉兴沪宁股权投资管理有限公司 1000066 0.4200 0 0
10 魏韡 940000 0.4000 0 0