*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-06-30    公告日期:2013-08-28    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 荆州市恒丰制动系统有限公司 14500000 6.1200 13500000 13500000
2 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 12850063 5.4300 12850063 12850063
3 申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户 2500000 1.0600
4 张韬 1445500 0.6100
5 曾红夫 1351067 0.5700
6 李静 1156481 0.4900
7 温晓波 1100000 0.4600
8 赵尊铭 982005 0.4100
9 陈应强 931600 0.3900
10 吕英 913500 0.3900