*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2009-12-31    公告日期:2010-04-17    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 72687000 29.9000 0 0
2 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 13021800 5.3600 0 0
3 刘晖 3339239 1.3700 0 0
4 谢慧明 2351600 0.9700 0 0
5 巫俊平 1513667 0.6200 0 0
6 上海子贡投资管理有限公司 950000 0.3900 0 0
7 李媛娇 694300 0.2900 0 0
8 李佳 690000 0.2800 0 0
9 东方汇理银行 647600 0.2700 0 0
10 杨柳峰 601907 0.2500 0 0