*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-06-30    公告日期:2013-08-29    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 蓝鼎实业(湖北)有限公司 72687000 29.9000 72687000 72687000
2 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 9326680 3.8400
3 褚庆年 8561256 3.5200
4 谢慧明 3653108 1.5000
5 韩雪梅 2322064 0.9600
6 潘洁 2278768 0.9400
7 汤毅 1550800 0.6400
8 罗艳梅 1136402 0.4700
9 苏妍霏 1094097 0.4500
10 盛明 760034 0.3100