*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2014-03-31    公告日期:2014-04-26    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 蓝鼎实业(湖北)有限公司 72687000 29.9000
2 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 9326680 3.8400
3 褚庆年 8561256 3.5200
4 丁翠玉 4517149 1.8600
5 苏妍霏 3900000 1.6000
6 杨忠义 3375963 1.3900
7 潘洁 2400000 0.9900
8 汤毅 1550800 0.6400
9 万家共赢-兴业银行-万家共赢价值成长2号特定客户资产管理计划 1310000 0.5400
10 张天盈 906018 0.3700