*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2014-06-30    公告日期:2014-08-29    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 蓝鼎实业(湖北)有限公司 72687000 29.9000 72687000 72687000
2 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 9326680 3.8400
3 褚庆年 8561256 3.5200
4 丁翠玉 4517149 1.8600
5 苏妍霏 3800000 1.5600
6 潘洁 2400000 0.9900
7 何小真 1883167 0.7700
8 郭巍 1726300 0.7100
9 汤毅 1550800 0.6400
10 周雷贝 1345100 0.5500