*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2014-09-30    公告日期:2014-10-25    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 蓝鼎实业(湖北)有限公司 72687000 29.9000
2 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 9326680 3.8400
3 苏妍霏 3800000 1.5600
4 褚庆年 3757021 1.5500
5 刘雅睿 3435100 1.4100
6 何小真 1793167 0.7400
7 汤毅 1550800 0.6400
8 郭巍 1431300 0.5900
9 陈娜 1375910 0.5700
10 华东良 1230435 0.5100