*ST北讯(002359)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-12-31    公告日期:2014-03-28    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 齐星集团有限公司 91554674 21.9700 0 0
2 吕清明 46254268 11.1000 0 0
3 青岛渤海和合创业投资有限公司 30000000 7.2000 0 0
4 天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 30000000 7.2000 0 0
5 山东齐星创业投资有限公司 15442132 3.7000 0 0
6 赵长水 12096394 2.9000 0 0
7 邢云庆 12000000 2.8800 0 0
8 周传升 10005196 2.4000
9 滨州市创业发展投资有限公司 7073900 1.7000 0 0
10 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产1 6717318 1.6100