ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2010-12-31    公告日期:2011-03-30    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南投资有限公司 69000000 56.1000 69000000 69000000
2 TOE TEOW HENG 23000000 18.7000 11000000 11000000
3 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 2061371 1.6800 0 0
4 尹自力 1191754 0.9700 0 0
5 朱章玲 631800 0.5100 0 0
6 郦虹 485174 0.3900 0 0
7 湘财证券有限责任公司 474200 0.3900 0 0
8 宋清 387700 0.3200 0 0
9 丁宋儿 269898 0.2200 0 0
10 郑卫良 250000 0.2000 0 0