ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-03-31    公告日期:2013-04-23    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南投资有限公司 141450000 56.1000 141450000 141450000
2 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 7686880 3.0500 0 0
3 TOE TEOW HENG 2450000 0.9700 0 0
4 任元林 1015169 0.4000 0 0
5 黄雪梅 986235 0.3900 0 0
6 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 947123 0.3800 0 0
7 李继军 818000 0.3200 0 0
8 任向敏 737400 0.2900 0 0
9 华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 723000 0.2900 0 0
10 康健 708103 0.2800 0 0