ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2019-03-31    公告日期:2019-04-30    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南重工集团有限公司 389162300 27.6200 389162300 389162300
2 北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金 160539072 11.4000
3 王辉 85490827 6.0700 85490827 85490827
4 常州京控资本管理有限公司 51138351 3.6300 44151673 44151673
5 吉波 23750000 1.6900 23750000 23750000
6 芒果传媒有限公司 22368420 1.5900
7 陈丽君 20746566 1.4700
8 陶安祥 18819326 1.3400
9 周莹 13635412 0.9700 9010000 9010000
10 代志立 13136186 0.9300