ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1999-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 海口市国有资产经营有限公司 46390000 27.9458 0 0
2 上海市黄浦区老四川小吃馆 6946600 4.1847 0 0
3 海南银海技术咨询有限公司 5100000 3.0723 0 0
4 海口市房地产投资开发公司 5000000 3.0120 0 0
5 中国工商银行海口市分行劳动服务公司 4000000 2.4096 0 0
6 海南华侨投资股份有限公司 2500000 1.5060 0 0
7 海口市社会保障局 1800000 1.0843 0 0
8 深圳市慧能(集团)有限公司 1500000 0.9036 0 0
9 海口市劳动就业管理局 1000000 0.6024 0 0
10 西藏华西药业集团有限公司 850000 0.5120 0 0