ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-12-31    公告日期:2005-04-20    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 海口市国有资产经营有限公司 46390000 27.9458 0 0
2 贵阳神采广告有限公司 7600000 4.5783 0 0
3 上海新理益投资管理有限公司 6744600 4.0630 0 0
4 海南琪琳包装有限公司 5879900 3.5421 0 0
5 化州市乐岭玻璃厂 3000000 1.8072 0 0
6 海口市社会保障局 1800000 1.0843 0 0
7 上海丰德企业发展有限公司 1543800 0.9300 0 0
8 深圳市慧能(集团)有限公司 1500000 0.9036 0 0
9 中国科技国际信托投资有限公司 1450000 0.8735 0 0
10 沈阳市新海达机电化工有限公司 1400000 0.8434 0 0