ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-06-30    公告日期:2006-08-18    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 海口市国有资产经营有限公司 23848613 14.3666 0 0
2 海南欣茂投资实业有限责任公司 7104348 4.2797 0 0
3 贵阳神采广告有限公司 5399304 3.2526 0 0
4 新理益集团有限公司 4791598 2.8865 0 0
5 海南琪琳包装有限公司 4177285 2.5164 3000000 3000000
6 化州市乐岭玻璃厂 2131304 1.2839 0 0
7 深圳市慧能(集团)有限公司 1500000 0.9036 1500000 1500000
8 北京东方巴索投资顾问有限公司 1278783 0.7704 0 0
9 上海丰德企业发展有限公司 1096769 0.6607 0 0
10 中国科技国际信托投资有限公司 1030130 0.6206 0 0