ST正源(600321)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2019-06-30    公告日期:2019-08-31    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 正源房地产开发有限公司 373367163 24.7200 358060570 358060570
2 四川国栋建设集团有限公司 329670000 21.8200 329670000 329670000
3 陕西华路新型塑料建材有限公司 13059583 0.8600 0 0
4 李鹏 12241500 0.8100 0 0
5 海南福瑞源健康管理有限公司 11234900 0.7400 0 0
6 汪辉武 8997524 0.6000 0 0
7 王春鸣 6865568 0.4500 0 0
8 海南正源幸福健康投资有限公司 4766900 0.3200 0 0
9 蔡仁量 4060301 0.2700 0 0
10 黄东 3608700 0.2400 0 0