*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-09-30    公告日期:2002-10-28    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦工集团 329713650 73.3653 0 0
2 安兜自来 536251 0.1193 0 0
3 大连王府 396100 0.0881 0 0
4 鹏华成长 385816 0.0858 0 0
5 唐麦赛得 343600 0.0765 0 0
6 谢力 195063 0.0434 0 0
7 顾娟 182250 0.0406 0 0
8 张福宝 169400 0.0377 0 0
9 杨洪飞 166700 0.0371 0 0
10 袁春霞 155400 0.0346 0 0