*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2018-03-31    公告日期:2018-04-26    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门海翼集团有限公司 393022859 40.9800
2 厦门厦工重工有限公司 69993067 7.3000
3 黎桂荷 5176800 0.5400
4 赵东岭 5085000 0.5300
5 杨笑群 5046000 0.5300
6 陈国玲 3090000 0.3200
7 戴培红 2800000 0.2900
8 吴绍金 2598500 0.2700
9 张贝玉 2573000 0.2700
10 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.2600