*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-12-31    公告日期:2004-04-20    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 民生证券 1833686 1.6773 0 0
2 刘保健 1422500 1.3012 0 0
3 项城市永达装饰公司 1314801 1.2027 0 0
4 时之伏 613180 0.5609 0 0
5 周口市明桦房地产公司 544682 0.4982 0 0
6 雷必武 366203 0.3350 0 0
7 陈超英 336700 0.3080 0 0
8 李中林 335393 0.3068 0 0
9 北京浩鸿房地产公司 317714 0.2906 0 0
10 郜西岑 311300 0.2848 0 0