*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-09-30    公告日期:2007-10-27    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 肖裕福 2297528 1.2610 0 0
2 吴和平 1400000 0.7680 0 0
3 肖贵清 1331234 0.7310 0 0
4 张留保 1086043 0.5960 0 0
5 沈纯三 823927 0.4520 0 0
6 王华强 809027 0.4440 0 0
7 杨方忠 796949 0.4370 0 0
8 杨建 746000 0.4090 0 0
9 杭州萧山振东出租汽车有限公司 720562 0.3950 0 0
10 杨纬 686920 0.3770 0 0