*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-12-31    公告日期:2008-04-22    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 肖裕福 2297528 1.2610 0 0
2 公安县振华环保工程有限公司 2244576 1.2319 0 0
3 肖贵清 1331234 0.7306 0 0
4 吴和平 1265000 0.6943 0 0
5 王华强 955694 0.5245 0 0
6 江苏亚星客车集团有限公司 923260 0.5067 0 0
7 杨方忠 796949 0.4374 0 0
8 公安县华通商贸有限责任公司 755424 0.4150 0 0
9 杨纬 745200 0.4090 0 0
10 杨建 721200 0.3960 0 0