*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2008-03-31    公告日期:2008-04-23    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 肖裕福 2297528 1.2610 0 0
2 公安县振华环保工程有限公司 2244576 1.2320 0 0
3 肖贵清 1331234 0.7310 0 0
4 吴和平 1300000 0.7140 0 0
5 王华强 1203173 0.6600 0 0
6 彭福珍 1009706 0.5540 0 0
7 江苏亚星客车集团有限公司 923260 0.5070 0 0
8 余瑞敏 800000 0.4390 0 0
9 杨方忠 796949 0.4370 0 0
10 杨纬 775200 0.4250 0 0