*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-09-30    公告日期:2007-10-27    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 黄雪华 1296398 0.5332 0 0
2 张少旺 1148000 0.4722 0 0
3 梁燕奎 1029283 0.4233 0 0
4 郭银虎 1011856 0.4162 0 0
5 江苏国星投资有限公司 850000 0.3496 0 0
6 杨达长 806100 0.3315 0 0
7 顾乐波 721300 0.2967 0 0
8 肖健 713100 0.2933 0 0
9 李佳 690000 0.2838 0 0
10 李化 588350 0.2420 0 0