*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2008-03-31    公告日期:2008-04-21    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 张少旺 1150200 0.4731 0 0
2 周彩凤 1068200 0.4394 0 0
3 合肥至工臻程监理责任公司 968684 0.3984 0 0
4 李佳 690000 0.2838 0 0
5 南方工业资产管理有限责任公司 672000 0.2764 0 0
6 窦宗军 638300 0.2625 0 0
7 鹿正林 520400 0.2140 0 0
8 广东中鼎集团有限公司 505190 0.2078 0 0
9 陈雄林 480283 0.1980 0 0
10 虞敷满 469500 0.1930 0 0