*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-26    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 谢慧明 2270642 0.9340
2 邓建华 1654548 0.6806
3 李宏庆 1326409 0.5456
4 巫俊平 1234567 0.5078
5 邓颖莹 1005800 0.4137
6 牛莉 860000 0.3538
7 李媛娇 850000 0.3497
8 陈晓玲 800000 0.3291
9 李小玲 799200 0.3288
10 杨柳峰 747907 0.3077