*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2014-06-30    公告日期:2014-08-29    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 蓝鼎实业(湖北)有限公司 20614880 8.4800
2 褚庆年 8561256 3.5217
3 丁翠玉 4517149 1.8581
4 苏妍霏 3800000 1.5631
5 潘洁 2400000 0.9872
6 何小真 1883167 0.7746
7 郭巍 1726300 0.7101
8 汤毅 1550800 0.6379
9 周雷贝 1345100 0.5533
10 华东良 1310435 0.5391