*ST中孚(600595)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2005-06-30    公告日期:2005-07-16    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 黄绮欢 439000 0.1920 0 0
2 科瑞证券投资基金 437041 0.1912 0 0
3 深圳市友邦投资发展有限公司 410150 0.1794 0 0
4 张继宪 378560 0.1656 0 0
5 张全忠 352027 0.1540 0 0
6 李淑爱 295750 0.1294 0 0
7 张忠尧 295750 0.1294 0 0
8 何兆林 273000 0.1194 0 0
9 张兆谦 254345 0.1112 0 0
10 李爱芬 208000 0.0910 0 0