*ST中孚(600595)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-06-30    公告日期:2007-08-09    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 河南豫联能源集团有限责任公司 11431390 3.4785 0 0
2 巩义市供电公司 3804896 1.1578 0 0
3 彭亚超 3525145 1.0727 0 0
4 冯骏英 1835199 0.5584 0 0
5 周建林 1684900 0.5127 0 0
6 光大证券股份有限公司 1500000 0.4564 0 0
7 加增祥 1406900 0.4281 0 0
8 阎妍 1303568 0.3967 0 0
9 王淑珍 1262204 0.3841 0 0
10 河南第一火电建设公司 1085736 0.3304 0 0