ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-12-31    公告日期:2005-03-05    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 彭平良 532600 0.2148 0 0
2 北京捷通投资咨询管理有限公司 216500 0.0873 0 0
3 叶国祥 167310 0.0675 0 0
4 吴欣 162900 0.0657 0 0
5 蒋红 160000 0.0645 0 0
6 俞平国 150000 0.0605 0 0
7 杜鹃 150000 0.0605 0 0
8 陈蓬 147899 0.0596 0 0
9 冯楼凰 143960 0.0581 0 0
10 邢建勇 133800 0.0540 0 0