ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2005-12-31    公告日期:2006-02-18    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 上海迈登纬经贸发展有限公司 327279 0.1320 0 0
2 北京捷通投资咨询管理有限公司 274955 0.1109 0 0
3 彭涛 258699 0.1043 0 0
4 叶国祥 212484 0.0857 0 0
5 于成伟 200025 0.0807 0 0
6 吴彪 197771 0.0797 0 0
7 杜鹃 190500 0.0768 0 0
8 俞平国 190500 0.0768 0 0
9 冯楼凰 182829 0.0737 0 0
10 陈莉莉 179300 0.0723 0 0