ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-03-31    公告日期:2006-04-22    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 戚爱玲 346880 0.1399 0 0
2 上海迈登纬经贸发展有限公司 310000 0.1250 0 0
3 北京捷通投资咨询管理有限公司 274955 0.1109 0 0
4 扬州苏扬能源发展有限公司 269970 0.1089 0 0
5 付明 239400 0.0965 0 0
6 张建华 232800 0.0939 0 0
7 叶国祥 212484 0.0857 0 0
8 于成伟 200025 0.0807 0 0
9 杨福娣 200000 0.0806 0 0
10 俞平国 190500 0.0768 0 0