ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-06-30    公告日期:2006-08-28    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 顾景之 410000 0.1653 0 0
2 马玲 361238 0.1457 0 0
3 徐云华 354274 0.1429 0 0
4 毕景 322982 0.1302 0 0
5 上海迈登纬经贸发展有限公司 310000 0.1250 0 0
6 贺小霞 289060 0.1166 0 0
7 张毅 289000 0.1165 0 0
8 北京捷通投资咨询管理有限公司 274955 0.1109 0 0
9 杨山云 258013 0.1040 0 0
10 陈余 242000 0.0976 0 0