ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-09-30    公告日期:2013-10-31    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 上海兴盛实业发展(集团)有限公司 49942940 11.1884
2 周卫 4076500 0.9132
3 吴立宏 2389989 0.5354
4 任兰 1441077 0.3228
5 陈四龙 1122068 0.2514
6 娄应菊 1010400 0.2264
7 陈卓 1000000 0.2240
8 刘琬珊 990000 0.2218
9 林洁 964581 0.2161
10 娄稳 936583 0.2098