XD凌云股(600480)大单追踪


截至20:16:22,大单成交总额518万元,占总成交额20.32%
成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
09:37:19 9.10 154 1694 卖盘 -0.07 -0.76%
09:33:52 9.12 120 1322 买盘 -0.05 -0.55%
09:32:01 9.14 126 1381 卖盘 -0.03 -0.33%
09:31:20 9.13 117 1287 卖盘 -0.04 -0.44%
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据