*ST航通(600677)大单追踪


截至22:44:51,大单成交总额532万元,占总成交额5.18%
成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
14:03:48 5.08 220 4347 卖盘 -0.03 -0.59%
13:01:29 5.11 107 2100 卖盘 0.00 0.00%
10:13:30 5.09 101 2000 卖盘 -0.02 -0.39%
10:11:26 5.12 102 2006 买盘 0.01 0.20%
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据