*ST飞马(002210)大单追踪


截至17:44:01,大单成交总额1359万元,占总成交额20.06%
成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
15:00:03 1.26 218 17327 卖盘 0.06 5.00%
11:02:15 1.25 119 9599 买盘 0.05 4.17%
10:11:00 1.26 351 27918 卖盘 0.06 5.00%
10:10:15 1.26 237 18840 买盘 0.06 5.00%
10:10:12 1.26 156 12430 买盘 0.06 5.00%
10:10:06 1.26 155 12458 买盘 0.06 5.00%
10:09:51 1.24 119 9593 卖盘 0.04 3.33%
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据