*ST艾格(002619)大单追踪


截至22:02:25,大单成交总额473万元,占总成交额8.68%
成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
13:22:45 1.75 109 6267 卖盘 -0.03 -1.69%
13:17:36 1.75 120 6901 卖盘 -0.03 -1.69%
09:44:09 1.74 121 6997 卖盘 -0.04 -2.25%
09:33:00 1.74 121 6983 卖盘 -0.04 -2.25%
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据