ST科迪(002770)大单追踪


截至09:24:26,大单成交总额747万元,占总成交额7.40%
成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
15:00:03 1.97 234 11888 卖盘 0.01 0.51%
13:08:18 1.97 108 5540 买盘 0.01 0.51%
10:43:36 1.96 137 7036 卖盘 0.00 0.00%
10:04:00 1.98 110 5532 卖盘 0.02 1.02%
09:58:30 1.95 156 8016 买盘 -0.01 -0.51%
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据